brandblussers-eibergen

Startbewijs.nl

  Brandblussers-eibergen
Zondag, 23 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS EIBERGEN


BRANDBLUSSERS EIBERGEN

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Een gebouw brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende brandblussers.

POEDERBLUSSER ID


POEDERBLUSSER ID

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Naast de hieronder vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

2 LITER SCHUIMBLUSSER


2 LITER SCHUIMBLUSSER

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

SCHUIMBLUSSER ID


SCHUIMBLUSSER ID

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDDEKEN


BRANDDEKEN

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbakbranden.
 

BRANDBLUSSERS EIBERGEN | LEVERING EIBERGEN

Brandblussers Eibergen. Brandblussers Eibergen nodig ? Wij voeren in Eibergen onderhoud uit aan uw brandblussers en brandslanghaspels en leveren in Eibergen brandblussers voor gebouwen, winkels, kantoren, enz. Branden komen vaak voor en hebben een vernietigend effect. Een brand of ernstige brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste brandblussers. De blusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens, schuimblussers CO2 brandblussers, ABC poederblussers, vorstbestendige brand blussers, vetblussers en koolzuurgas brand blussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een bepaalde eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn al de voorschriften voor het brandveilig gebruik gebouwen uit de verordening van de VNG overgeheveld naar een landelijke regelgeving. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over draagbare brand blusapparaten, brandslanghaspels, blusstoffen en brandklassen of wilt u een brandblussers offerte voor levering of onderhoud brandblussers te Eibergen neemt u dan contact op, wij helpen u aan de juiste brandblussers.

PRYMOS BRANDBLUSSER


PRYMOS BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Universele spray brandblusser. Temp.: -5C tot +60C. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

CE OP BRANDBLUSSERS


CE OP BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN CE brandblusser markering. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

SCHEEPVAART | KEUR


SCHEEPVAART | KEUR

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Een brandblusser aan boord van een boot dient MED keur te bevatten. Het MED keurmerk staat voor Marine Equipment Directive. MED geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de eisen en richtlijnen van de scheepvaart. De brandblusser bevat het keurmerk in de vorm van het scheepvaart stuurwiel.

BORD BRANDBLUSSER


BORD BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BEVEILIGING LOGBOEK


BEVEILIGING LOGBOEK

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

SALVAGE | BRAND


SALVAGE | BRAND

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vooraf vaak niet te overzien en mensen die een brand hebben mee moeten maken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij brand.

BLUSSER OPHANGEN


BLUSSER OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

KLASSE A BRAND


KLASSE A BRAND

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

WONINGBRAND BLUSSERS


WONINGBRAND BLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandblussers voor woningen. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou deze gebruiksklaar en laat de brandblusser keuren. Plaats brandblussers in huis op een snel bereikbare plaats. De meeste woningbranden zijn te blussen met water. Echter voor sommige woningbranden heeft u een poederblusser of schuim blusser nodig of een blusdeken. Het plaatsen van rookmelders in uw woning is prima echter met een brandblusser kunt u voor u en uw familie een vluchtweg naar buiten maken.

BRANDBLUSSYSTEEM


BRANDBLUSSYSTEEM

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Is er in uw ICT ruimte een Co2 blusser ?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders ...
- Bekijk resultaten

BRANDBLUSSER NEN


BRANDBLUSSER NEN

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

13A-113B SCHUIMBLUSSER


13A-113B SCHUIMBLUSSER

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Schuimblusser 6 liter 13A-113B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd. Door de langere blustijd is een sproeischuimblusser de beste brandblusser voor: kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

13A-113B ?


13A-113B ?

BRANDBLUSSERS EIBERGEN De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS


MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

CO2 BLUSSER | 89B | 5 KG


CO2 BLUSSER | 89B | 5 KG

BRANDBLUSSERS EIBERGEN serverruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

CO2 BRANDBLUSSER ID


CO2 BRANDBLUSSER ID

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandblussers gebruik bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CO2 BLUSSER | 34B | 2 KG


CO2 BLUSSER | 34B | 2 KG

BRANDBLUSSERS EIBERGEN CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

BRANDBLUSSER ADVIES


BRANDBLUSSER ADVIES

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

AUTOBRANDBLUSSER


AUTOBRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

BRANDBLUSSER KEUREN


BRANDBLUSSER KEUREN

BRANDBLUSSERS EIBERGEN

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

34A-233B POEDERBLUSSER Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

KLASSE F BRAND


KLASSE F BRAND

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van zeer hete olin en vetten zoals een frituurpanbrand.

BORD BLUSDEKEN


BORD BLUSDEKEN

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen.

KLASSE B BRAND


KLASSE B BRAND

BRANDBLUSSERS EIBERGEN Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.

WINKEL BRANDBLUSSERS


WINKEL BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS EIBERGEN
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 36
 Links 128
Door brandblussers-eibergen i.s.m startbewijs.nl